EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een snelle en effectieve behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen, schokkende gebeurtenissen en trauma's. Het is ook een doeltreffende methode bij de behandeling van andere klachten waar nare ervaringen aan ten grondslag liggen. Dat kan het geval zijn bij onzekerheid, angsten en fobieŽn of bij emotionele problemen zoals: stress, depressie, verslaving , burn-out, verdriet en spanningen. 

Met EMDR komt iemand los van de ongewenste emoties en automatische reacties die een herinnering oproept. Naast het loslaten van negatieve emoties kan EMDR ook benut worden voor het versterken van bijvoorbeeld positieve hulpbronnen om makkelijker met een trauma om te gaan.

Bij EMDR therapie wordt de aandacht verplaatst van links naar rechts naar links naar rechts enzovoort. Dit gebeurt door oogbewegingen of ritmische geluiden. Terwijl je bepaalde bewegingen volgt met je ogen of luistert naar geluidstonen, wordt je gevraagd bepaalde gebeurtenis in gedachten te nemen. Zo wordt het verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd. De ervaring wordt zo verwerkt en de gebeurtenis verliest zijn emotionele lading en de daarmee samenhangende klachten. Bij schokkende of traumatische gebeurtenissen is het niet noodzakelijk om gedetailleerd over je ervaringen te vertellen.

Er is veel onderzoek gedaan naar EMDR en de effectiviteit is wetenschappelijk bewezen. Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking in het werkgeheugen. Denkbaar is dat combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Uit recent onderzoek vermoedt men dat in het werkgeheugen de herinnering nagenoeg gewist wordt.