Werkwijze volwassenen

Telefonisch of via de mail kan je een afspraak maken. Voorafgaand aan het eerste consult krijg je een intakeformulier toegezonden om een duidelijk beeld te krijgen van je klacht. Heb je vragen of wil je weten of het klikt, maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens het eerste consult wordt het doel van de behandeling bepaald en start ook direct de behandeling. Welke therapie of methodiek gebruikt wordt, is afhankelijk van je vraag. Vaak zal ook een combinatie van therapieën worden toegepast, om sneller resultaat te behalen. Na afloop van een sessie krijg je in sommige gevallen ‘huiswerk’ mee. Bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek.

Een vervolgconsult vindt over het algemeen na 2 tot 3 weken plaats. Hoe vaak iemand terugkomt is persoonlijk en wordt in overleg bepaald. In de meeste gevallen zal je al een positieve verandering ervaren na 1 tot 2 consulten.

Om de therapie te versterken krijg je indien nodig advies over voeding, leefstijl, gebruik van homeopathische middelen of inname van vitamines en mineralen.