Werkwijze kinderen

De begeleiding van kinderen start met een kosteloos kennismakingsgesprek. Dit kan persoonlijk of telefonisch. Na de kennismaking volgt de intake. Dan wordt dieper ingegaan op de problemen en wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Bij het intakegesprek zijn zowel ouder als kind aanwezig. In dit gesprek wordt vooral gesproken over waar het kind zelf last van heeft en wat hij of zij graag wil bereiken. Afhankelijk van de vraag en de leeftijd van het kind zal het tweede gesprek alleen met de ouder of met ouder ťn kind plaats vinden.  

Praktijk Groene Peper past verschillende methodes en therapieŽn toe. Zoals de Kernvisie methode, Kindermassage,  Kidsí skills, Therapeutisch tekenen, NOV reflextherapie (NOV neurologische ontwikkelingsvertraging), EFT (Emotional Freedom Techniques), visualisatieoefeningen, ontspannings- en concentratieoefeningen en EMDR. Daarnaast wordt eventueel advies gegeven over voeding en het gebruik van vitamines.

De aanpak van leerachterstanden, emotionele problemen en fysieke klachten gebeurt op een snelle en plezierige manier. Lange praatsessies zijn niet nodig. Meestal zijn 4 tot 8 afspraken voldoende om te komen tot een oplossing. 

Het versterken van het zelfvertrouwen en het ontdekken van de eigen mogelijkheden staan hierbij centraal. Hierdoor krijgt het kind een beter zelfbeeld. En raakt het kind ervan overtuigd dat het de problemen nu en in de toekomst zelf kan oplossen.

Naast de consulten in de praktijk, krijg je ook advies over hoe jij je kind thuis verder kunt begeleiden.