Leerbegeleiding

Praktijk Groene Peper helpt kinderen en jongeren die problemen hebben met het leren op school. De oorzaken kunnen zijn dyslexie, dyscalculie,  verbaal-performaal kloof,  AD(H)D, andere gedragsproblemen of hoogbegaafdheid. Vaak is echter niet duidelijk waarom het leren moeizaam gaat.

Hieronder een aantal punten waarvan je er een aantal wellicht herkent bij je kind.


Lezen

 • radend lezen
 • overslaan van woorden
 • traag leestempo
 • toenemende vermoeidheid tijdens het lezen

Spelling

 • omkering van letters (bv. b en d) ˇf verwisseling van letters (bv. f en v)
 • woorden fonetisch schrijven dus zoals je ze uitspreekt (bv. boomen)

Rekenen

 • verwisseling van cijfers (bv. 87 en 78)
 • eenvoudige sommen kosten veel tijd
 • moeite met het automatiseren van de tafels

Gedrag

 • concentratieproblemen
 • moeite met plannen van activiteiten en/of huiswerk
 • taken en afspraken vergeten

Co÷rdinatie

 • moeite met evenwicht
 • moeite met gooien en vangen
 • handschriftproblemen

Praktijk Groene Peper onderzoekt de leerproblemen vanuit meerdere invalshoeken. Aan de hand van de resultaten wordt een behandelingsplan opgesteld. Na de intake wordt gemiddeld eens in de 3 Ó 4 weken een afspraak gepland en moet meestal thuis geoefend worden.

In de praktijk wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende methodes:

 • Kernvisie methode Ĺkrachtig anders lerenĺ
 • Woordbeeldtrainer
 • NOV reflextherapie